Време Назив богослужења
07:30h Полуноћница, први, трећи, шести и девети час
08:30h Света Литургија
18:00h Вечерња служба и мало повечерје