26.06.2016.

Полијелеј на Албанском и Српском, манастир св. Јована – Елбасан