18.12.2015.

Бдење уочи светог Николаја Чудотворца