Време Назив богослужења
07:30h Недељна полуноћница, трећи, шести и девети час
08:30h Света Литургија
18:00h Бдење уочи Ваведења