Време Назив богослужења
07:30h Полуноћница, први, трећи, шести и девети час
08:30h Света Литургија
17:30h Вечерња служба
19:00h Предавање: СВЕ ШТО ДИШЕ