Време Назив богослужења
05:00h Полуноћница, трећи, шести и девети час
07:30h Света Литургија (Уколико се буде служила)
12:00h Трећи, Шести и Девети Час
18:00h Вечерња служба и повечерје