Време Назив богослужења
07:30h Полуноћница, трећи, шести и девети час
08:30h Света Литургија
19:00h Вечерња служба и Повечерје