Време Назив богослужења
05:00h Полуноћница, Јутарња служба, Први час
08:30h Света Литургија
12:00h Трећи, Шести и Девети Час
19:00h БДЕЊЕ УОЧИ СВЕТОГ ИЛИЈЕ